top of page
Keyboard and Mouse

Zarządzenie nr 42021 z dnia 31.05.2021 r.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Oświadczenie - kwota wolna od podatku

Załacznik nr 1  - Plan rzeczowo-finansowy ZFŚS

Załącznik nr 2 Oświadczenie o dochodach emeryta - rencisty (byłego pracownika placówki)

Załącznik nr 3 - Wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej

Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna

Załącznik nr 6 Regulamin wyboru Komisji Socjalnej

bottom of page