top of page

Nabór do Zespołu 

Podstawa prawna

Nabór dzieci i młodzieży na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia
w roku szkolnym 2023/24 jest prowadzony zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900
) po uzgodnieniach z organem prowadzącym.

bottom of page