Nabór do Zespołu 

Podstawa prawna

Nabór dzieci i młodzieży na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia
w roku szkolnym 2021/22 jest prowadzony zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) po uzgodnieniach z organem prowadzącym