top of page

Nabór do Zespołu 

Podstawa prawna

Nabór dzieci i młodzieży na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia
na rok szkolny 2024/25 jest prowadzony zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.
) po uzgodnieniach z organem prowadzącym.

bottom of page