top of page

Nabór do Zespołu 

Podstawa prawna

Nabór dzieci i młodzieży na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia
w roku szkolnym 2022/23 jest prowadzony zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082; z 2022 r. poz. 655) po uzgodnieniach z organem prowadzącym.

bottom of page