top of page

Zarządzenie 4259 2023 PMP z 24 maja 2023

Zasady postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Płock w roku szkolnym 2023/24

Deklaracja kontynuacji uczestnictwa w zajęciach w HZPiT „Dzieci Płocka" - kandydat niepełnoletni

Deklaracja  kontynuacji uczestnictwa w zajęciach w HZPiT „Dzieci Płocka" - kandydat pełnoletni

Wniosek o przyjęcie na zajęcia w HZPiT „Dzieci Płocka” – kandydat niepełnoletni

Wniosek o przyjęcie na zajęcia w HZPiT „Dzieci Płocka” – kandydat pełnoletni

Oświadczenie do wniosku o przyjęcie na zajęcia w HZPiT „Dzieci Płocka” 

bottom of page