Zasady postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Płock w roku szkolnym 2021/22

Deklaracja o kontynuacji w zajęciach w HZPiT „Dzieci Płocka - kandydat niepełnoletni

Deklaracja o kontynuacji w zajęciach w HZPiT „Dzieci Płocka - kandydat pełnoletni

Wniosek o przyjęcie na zajęcia w HZPiT „Dzieci Płocka” – kandydat niepełnoletni

Wniosek o przyjęcie na zajęcia w HZPiT „Dzieci Płocka” – kandydat pełnoletni

Oświadczenie do wniosku o przyjęcie na zajęcia w HZPiT „Dzieci Płocka” – kandydat niepełnoletni