top of page

Zarządzenie 17/2024 PMP z 17 maja 2024

Zasady postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Płock w roku szkolnym 2024/25

Deklaracja kontynuacji uczestnictwa w zajęciach w HZPiT „Dzieci Płocka" - kandydat niepełnoletni

Deklaracja  kontynuacji uczestnictwa w zajęciach w HZPiT „Dzieci Płocka" - kandydat pełnoletni

Wniosek o przyjęcie na zajęcia w HZPiT „Dzieci Płocka” – kandydat niepełnoletni

Wniosek o przyjęcie na zajęcia w HZPiT „Dzieci Płocka” – kandydat pełnoletni

Oświadczenie do wniosku o przyjęcie na zajęcia w HZPiT „Dzieci Płocka” 

bottom of page