top of page
z20996301V

z20996301V

HISTORIA ZESPOŁU

Od siedemdziesięciu pięciu lat Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" przynosi ludziom radość. Rodzice przyprowadzają tu swoje dzieci, ufają, że wzbogacą się one o wartości, które pomogą im iść przez życie piękniej i mądrzej, trwa fenomen stworzony przez druha harcmistrza Wacława Milke – wychowawcy wielu pokoleń uczestników. "Dzieci Płocka" są najstarszym zespołem dziecięcym w Polsce. Początkowo kilkunastoosobowa drużyna harcerska, jest dziś dużym Zespołem, który skupia ponad 500 dzieci. Kolebką "Dzieci Płocka" jest "Małachowianka". Kiedy druh Wacław Milke, po pięciu latach spędzonych w obozie koncentracyjnym w Gusen (Austria) i rocznym pobycie wśród Polonii we Francji wrócił do Płocka, rozpoczął pracę ze starszoharcerskim kręgiem w Liceum im. Stanisława Małachowskiego. Zespół wywodzi się z powstałej tam w 1946 roku Harcerskiej Drużyny Artystycznej i zawsze podkreślał swój harcerski rodowód. Od samego początku istnienia każde dziecko, przyjęte do Zespołu powtarzało za druhem zobowiązujące słowa: 

"Będę dobrym dzieckiem w domu, dobrym uczniem w szkole i dobrym uczestnikiem zespołu". 

Uczestnicy Zespołu pragnęli ukazywać społeczeństwu piękno swojej ojczyzny ukryte w stroju, tańcu i obrzędzie ludowym. Podczas pierwszych wyjazdów i obozów młodzi ludzie jeżdżąc po polskich wsiach poznawali u źródła polski folklor. Uczyli się tańców i piosenek oraz podglądali kostiumy, które później pieczołowicie odtwarzali.
"Staropolskie Zapusty" - to pierwsze widowisko artystyczne, które w 1948 roku przyniosło Zespołowi prawdziwy sukces.
Jeden z pierwszych uczestników - ks. dr Tadeusz Rutowski tak wspomina tamte lata: "Byliśmy po tzw. małej maturze, chcieliśmy być użyteczni dla innych, a zarazem przeżywać radosne chwile. W okresie zimy wędrowaliśmy po domach najbiedniejszych, by zostawić paczkę świąteczną czy choinkę. Chodziliśmy z życzeniami do szpitala. Chcieliśmy, choć na chwilę uprzyjemnić chorym czas, aby zapomnieli o swoich dolegliwościach (...), pomagaliśmy osadnikom w pracy w polu przy żniwach, a wieczorem na wspólnych ogniskach umacnialiśmy "poczucie polskości" ".
Z biegiem czasu Zespół odmładza się o dzieci ze szkół podstawowych.
Pierwsze występy to koncerty na gruzach Warszawy. Zespół odnosi pierwsze sukcesy, zajmuje pierwsze miejsca w eliminacjach i festiwalach w kraju. Często wyjeżdża za granicę, gdzie prezentuje tańce narodowe oraz folklor mazowiecki i kurpiowski. Przez wspólną prace, obozy, spotkania i koncerty w szkołach, zakładach pracy, wioskach, małych świetlicach, jak i największych scenach Europy (Royal Albert Hall w Londynie, Teatr Wielki w Warszawie, Opera w Berlinie) kształtowała się sztafeta pokoleń.
Koncerty niemal w każdym większym mieście Polski, udział w wielu imprezach ogólnopolskich, reprezentowanie Polski na festiwalach i zlotach, koncerty dla Polonii w wielu krajach Europy, wielkie widowiska plenerowe, np. na polach Grunwaldu, Tysiąclecie Płocka, korowody historyczne, nakręcone filmy, koncerty i występy w telewizji - to najkrócej przedstawiony dorobek zespołu Dzieci Płocka.
Dziesiątki widowisk: "Z biegiem Wisły", "Idą wieki", "Rok Polski w obrzędzie i obyczaju", "Oj wiosna ci to wiosna", "Stąd nasz ród", "Naszym Godłem Orzeł Biały" cieszyły się wielką popularnością.
Żadna charakterystyka nie odzwierciedli pracy założyciela Zespołu dh Wacława - Kawalera Orderu Uśmiechu, Kawalera Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, Płocczanina Roku oraz Medalu Pokoju. Jego niesamowita energia, twórcza wizja oraz dążenie do celu to duży dorobek kultury polskiej. Dh Wacław całe swoje życie, wszystkie swoje siły i serce poświęcił pracy z dziećmi i młodzieżą skupioną w Zespole "Dzieci Płocka".
Przez cały okres swej działalności główne dewizy dh Wacława, którym był wierny to: "Twórczość naprawdę wielka wyrasta z tego co ludowe" oraz "Aby zbliżyć narody, trzeba zaprzyjaźnić ich dzieci". Druh Wacław potrafił zawsze bezpiecznie przeprowadzić swój Zespół przez trudne zakręty historii, które się niejednokrotnie zdarzały.
"Dzieci Płocka" w swej historii przechodziły różne koleje losu, aż do 1987 roku, kiedy to uzyskały statut oddzielnej placówki wychowania pozaszkolnego. W 1997 roku Rada Miasta Płocka przekazała budynek przy ul. Jachowicza na siedzibę Zespołu. Uroczyste otwarcie odbyło się we wrześniu 1997 roku. W 1998 r. powstała Izba Tradycji i Historii Zespołu.
Zespół "Dzieci Płocka" wpisał się na trwałe w dzieje Płocka. Za wkład w jego rozwój Rada Miasta w 50 - lecie istnienia Zespołu przyznała mu medal "Zasłużony dla Płocka".
Zespół zapoczątkował szereg inicjatyw mających na celu promowanie przyjaźni, pokoju, wolności i innych wartości stanowiących podstawę wychowania młodego pokolenia.
Do tradycji weszły już czerwcowe Dni Historii Płocka zainicjowane przez druha Wacława Milke. Dni Historii Płocka wypełnia symboliczny korowód uczestników Zespołu ubranych w stroje z epoki i widowisko historyczne w wykonaniu aktorów Teatru Dramatycznego. W rocznicę września bije Dzwon Pokoju, a na apel pod pomnikiem 13-tu Straconych spieszy młodzież z całego Płocka. Harcerska Akcja Ogniobrania służy upamiętnieniu wejścia w nowe tysiąclecie, podczas której byli uczestnicy Zespołu i jego przyjaciele otrzymują 2000 świec, które zapalane są 22 lutego w Światowym Dniu Myśli Braterskiej. Na świecach umieszczone są nieprzemijającej wartości słowa: "Chleb, Pokój, Wolność, Ojczyzna, Nauka, Cnota, Wiara, Nadzieja, Miłość, Ducha nie gaście".
W ciągu wieloletniej działalności Zespół wielokrotnie udowadniał, że taniec i piosenka zbliżają narody. W swojej siedzibie gościł różne delegacje organizacji dziecięcych i młodzieżowych przebywających w Płocku. Zaś wszystkie wyjazdy zagraniczne wzbogacały repertuar Zespołu o tańce i piosenki innych narodów.
Szczególne więzy łączą "Dzieci Płocka" z Japonią. Wielokrotna wymiana dzieci i młodzieży, wspólne koncerty, spotkania zrodziły szczerą i serdeczną przyjaźń. Wizyta Zespołu w Japonii odbiła się donośnym echem w prasie polskiej i japońskiej. Pobyt Zespołu w Japonii zaowocował również publikacją książkową. Znany japoński autor powieści dla młodzieży Yusuke Teshima w jednej ze swoich książek wiele miejsca poświęcił pobytowi "Dzieci Płocka" w Kraju Wschodzącego Słońca. W lipcu 2002 r. Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" dostąpił niebywałego zaszczytu koncertowania w warszawskich Łazienkach dla przebywającej z wizytą w Polsce Pary Cesarskiej – Cesarza Akihito i Cesarzowej Michiko. Skala i częstotliwość wymiany pomiędzy Zespołem i Japonią są najlepszym dowodem na to, że "Dzieci Płocka" stały się ambasadorami miasta.
Nic więc dziwnego, że z Płockiem mieszkańcy wielu krajów Europy wiążą nie tylko Orlen, ale także dziecięcy zespół pieśni i tańca "Dzieci Płocka".
Na sukcesy i osiągnięcia Zespołu złożyła się pomoc różnych instytucji - władz miasta, płockich zakładów pracy, szkół, placówek kultury, prasy płockiej oraz zawsze wiernego społeczeństwa tysiącletniego Grodu.

bottom of page