top of page
IMG_3254.JPG

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSKIEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA DZIECI PŁOCKA 

e-mail: stowarzyszenie@dzieciplocka.pl

W roku 1994, z inicjatywy miłośników Zespołu powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka", jako organizacja wspierająca działalność Zespołu poprzez popularyzację jego historii, dokonań oraz muzyki na terenie kraju, jak również poza granicami, w tym głównie wśród Polonii.

Od 27 października 2008 r. Stowarzyszenie posiada statut organizacji pożytku publicznego, dzięki czemu istnieje możliwość przekazywania na rzecz organizacji 1% podatku wykazywanego w zeznaniu podatkowym.

 

NR KRS 0000119061

Stowarzyszenie to grupa byłych członków Zespołu działająca w przekonaniu o konieczności "wspierania sercem i radą(…) oraz odkrywania przed wszystkimi piękna wartości, którym służy".

Na zebraniu w 1994 roku dh Milke Wacław zwrócił się do byłych uczestników Zespołu o pomoc w pozyskaniu nowej siedziby. Wśród obecnych był Jacek Żaglewski Wiceprezydent Miasta Płocka, który znając problemy lokalowe Zespołu zwrócił się z w/w tematem do Zarządu Miasta Płocka.

26 kwietnia 1994 roku Rada Miasta Płocka podjęła uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania w użytkowanie wieczyste gruntów położonych przy ul. Jachowicza 34 wraz z naniesieniami na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca, gdyż Zespół jako jednostka budżetowa nie posiada osobowości prawnej i nie mógł być stroną w przejęciu obiektu od Skarbu Gminy. W/w uchwała stała się podstawą do powołania Stowarzyszenia.

W dniu 14 czerwca 1994 r. Zarząd Stowarzyszenia podpisał akt notarialny przejmując tym samym nieruchomość przy ul. Jachowicza 34. Przejęty obiekt wymagał remontu i adaptacji pod potrzeby Zespołu, w tym celu wykonano ekspertyzy, inwentaryzację i dokumentacje techniczną. Jesienią roku 1994 wykonawca przejął plac budowy i rozpoczął prace rozbiórkowe i modernizacyjne.

11 września 1997 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby "Dzieci Płocka".

Wśród szczególnych osiągnięć Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" wymienić należy: wydanie w 1996 r książki "Dzieci Płocka" autorstwa Elżbiety Ćiółkowskiej-Ćwik, realizację w 2005 roku filmu "Dzieci Płocka", opowiadającego 60 - letnią historię tej instytucji.

W 2010 roku Stowarzyszenie wydało album biograficzny "Druh-piękne życie Wacława Milke", ukazujący sylwetkę i wieloletnią działalność twórcy Zespołu.

Przy Stowarzyszeniu działa Drużyna Kusznicza, która rokrocznie współorganizuje Dni Historii Płocka.

Raport o stanie dostepnosci Stowarzyszenie 2021

bottom of page