top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraHarcerski Zespół Pieśni i Tańca Dzieci Płocka

Dni Historii Płocka

W dniu 1 czerwca 2024 Dzieci Płocka wraz z Płocką Drużyną Kuszniczą tradycyjnie zainaugurowały Turniej Kuszniczy o Miecz Bolesława Krzywoustego. W otwarciu uczestniczył Pan Łukasz Jankowski Wiceprezydent Miasta Płocka. Z racji na ogłoszony w Płocku Rok Druha Wacława Milke pragniemy przybliżyć ideę powstania święta naszego miasta. Dni Historii Płocka początkowo miały charakter jednorazowego wydarzenia zrealizowanego w latach 60-tych w ramach Roku Ziemi Mazowieckiej. Dopiero po niemal trzydziestu latach udało się urzeczywistnić pomysł stałej imprezy. Od początku głównym celem działania autorów wydarzenia była aktywizacja i czynne uczestnictwo w przedsięwzięciu całej społeczności lokalnej. Twórca zespołu w jednym z wywiadów prasowych z tamtego okresu mówi: „Najłatwiej oczywiście byłoby zgromadzić zawodowych aktorów, ale przecież nie o to chodzi. Chcemy, aby właśnie pogłębić przeżycie tych wielkich obchodów, nadać im piętno prawdy. Sięgnęliśmy

do społeczeństwa płockiego, by wciągnąć je całe do uczestnictwa w obchodach

i wspólnego uświetnienia uroczystości Roku Ziemi Mazowieckiej. Dlatego właśnie na jednej scenie spotka się 10-letni uczeń z 60-letnim robotnikiem radziwskiego tartaku. (...) Bakcyl czynnego uczestnictwa w pracy artystycznej, zaszczepiony w dusze i serca wielu naszych bohaterów historycznego widowiska, na pewno da znać o sobie i to niedługo.”

Zrealizowane wspólnymi siłami pierwsze Dni Historii okazały się sukcesem, jednak nie udało się wprowadzić ich do stałego kalendarza imprez miejskich.

Dzisiejsze Dni Historii Płocka to święto miasta powstałe z inicjatywy założyciela zespołu Druha Wacława Milke. Wprowadzone Uchwałą Rady Miasta Płocka z 1993 roku stały się cykliczną imprezą poświęcona historii miasta. Koncerty, kiermasze i korowody, które towarzyszą wydarzeniu oprócz funkcji rozrywkowych mają za zadanie kształtować postawy społeczności lokalnej poprzez czynne współuczestnictwo w realizowanych wydarzeniach. Wpływ tego typu działalności ma duże znaczenie nawet dla osób pozornie nie zaangażowanych i pozostających biernym obserwatorami wydarzeń. Tak pojmowane Dni Historii można uznać za masową lekcję wychowania patriotycznego. Aktywizują również pożądane zachowania mieszkańców miasta, poprzez współudział w organizacji różnych środowisk pozwalają budować społeczność, krzewią współpracę wśród nieformalnych grup a także pełnią rolę edukacyjną.

Dziś realizowane wspólnie z Jarmarkiem Tumskim Dni Historii Płocka stają się okazją do przyjazdu widzów i turystów będących potencjalnymi klientami miejscowego sektora turystycznego bądź gastronomicznego a tym samym przyczyniają się do rozwoju tego typu instytucji zlokalizowanych na terenie miasta.


5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page